“วิตามินซี” ช่วยป้องกัน “โควิด-19”


เราควรรับประทานวิตามินซีเสริมในช่วงโควิด-19 ระบาดหรือไม่?

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า วิตามินซีในรูปแบบของอาหารเสริม สามารถลดความเสี่ยงของร่างกายในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ แม้ว่าวิตามินซีจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษาไข้หวัดให้หายได้เร็วขึ้นจริง แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าจะได้ผลเช่นเดียวกันกับอาการติดเชื้อโควิด-19

สรุปว่า วิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคได้ แต่ยังไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ได้ว่าสามารถปกป้องร่างกายจากโควิด-19 ได้ เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโดยรวมได้