มาตราการผ่อนปรนประเภทกิจกรรมเเละกิจการ

ตัดผมเดลิเวอรี่ได้เฮ!! หลังรัฐบาลออกมาตราการผ่อนปรนประเภทกิจกรรมเเละกิจการ ที่ถูกทางรัฐสั่งให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือนจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยจะเริ่มให้เปิดใช้บริการ 3 พ.ค. 63 นี้

ประเภทกิจกรรมเเละกิจกรรม ได้เเก่

1. ร้านตัดผม/เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม หรือ ตัดผมที่บ้าน เริ่มเเล้วที่ ตัดผมเดลิเวอรี่เชียงใหม่(โดยช่างควรมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดเหมือนที่ร้าน)
2. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน เเผงลอย
3. ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่
4. กิจการค้าปลีก-ส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็จ ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื่นที่นั่ง/ยืน รับประทานอาหาร รถเร่ หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
5.กีฬาสันทนาการ กิจกรรมในสาธารณะ ที่ไม่ได้เเข่งขันเป็นกลุ่ม หรือเล่นเป็นทีม
6.อื่นๆ ร้านฝากสุนัข เเมว ตัดขนสัตว์